A Magyar Röplabda Szövetség Papíralapú Jegyzőkönyvvezetői Tanfolyamokat hirdet

2021.12.18

A tanfolyamot és vizsgát az eddigiekben már bevált rendszerben valósítja meg a Magyar Röplabda Szövetség néhány változtatással az alábbiak szerint.

A rendszer célja:

A papíralapú jegyzőkönyvvezetők felkészültségének magasabb szintre emelése;

Lehetőséget biztosítani a jelölteknek a vizsga előtti gyakorlásra;

A sikeresen vizsgázott jegyzőkönyvvezetők azonnal magasabb szinten kezdjék meg tevékenységüket (gyakorlottság);

A játékvezetők munkájának megkönnyítése, felkészültebb jegyzőkönyvvezetők révén;

A tanfolyami és vizsgarendszer magasabb szintre emelése;

Az elmúlt szezonokban tapasztalt jegyzőkönyvvezetői hibák kiküszöbölése, megelőzése;

Az elektronikus jegyzőkönyvvezetői tanfolyam alapjainak megteremtése.

A tanfolyamot és a vizsgát - ahogy már az eddigiekben - térben és időben is különválasztjuk. Ezen kívül az elméleti és gyakorlati előadásokat szintén különválasztjuk. A szakmai és adminisztrációs feladatok megosztása: a tematika kidolgozását, az oktatási segédanyagok elkészítését, a tanfolyami előadások és vizsga lebonyolítását a Versenyiroda, illetve az adminisztrációt, a szervezést a Rendezvényszervezési Iroda végzi el.

A tanfolyam és vizsga rendszere az alábbi részekből áll össze:

2022. I. Tanfolyam

Elméleti előadás (2022.01.21 péntek, Budapest):

Helyszín: Magyar Röplabda Szövetség tárgyalóterme

Cím: 1134 Budapest, Váci út 19.

14.00 Regisztráció - kötelező

14.15 Elméleti rész kb. 5 órás előadás, több szünettel - kötelező

Gyakorlati előadás, gyakorló mérkőzés (2022.01.29 szombat, Budaörs):

Helyszín: Illyés-Aramis Sportcsarnok

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162.

15.30 Regisztráció - kötelező

15.45 30 perces konzultáció az esetleges kérdésekről - kötelező

16.15 1 szett oktatási segédanyag videóról történő jegyzőkönyvezése - kötelező

17.30 Gyakorlat: 1 élő mérkőzésen gyakorlás az előadók segítségével (Felnőtt Női Extraliga 91. számú mérkőzés MTK Budapest - Szent Benedek RA 18.30) - kötelező

Gyakorlat (2022.01.30-2022.02.18):

A megadott időszakban 2 szabadon választott, a hivatalos versenynaptárban szereplő mérkőzés gyakorló jegyzőkönyvezése (I. játékvezető aláírásával igazolja a részvételt) - kötelező

Vizsga (2022.02.19 szombat, Budaörs):

Helyszín: Illyés-Aramis Sportcsarnok

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162.

16.00 Regisztráció - kötelező

16.15 Konzultáció: konzultáció a "vizsgamérkőzés" előtt a vizsgáztatókkal - kötelező

16.30 Teszt: jegyzőkönyvvezető tevékenységével kapcsolatos teszt kitöltése - kötelező

17.00 Jegyzőkönyv javítása: hibás jegyzőkönyv javítása - kötelező

17.30 Vizsga: 1 élő mérkőzés jegyzőkönyvének vezetése (Felnőtt Női NBI 527. számú mérkőzés: Budaörsi DSE-EMERICUS - DSZC-Eötvös DSE 1830) - kötelező

VAGY

2022.II. Tanfolyam

Elméleti előadás (2022.01.28 péntek, Budapest):

Helyszín: Magyar Röplabda Szövetség tárgyalóterme

Cím: 1134 Budapest, Váci út 19.

14.00 Regisztráció - kötelező

14.15 Elméleti rész kb. 5 órás előadás, több szünettel - kötelező

Gyakorlati előadás, gyakorló mérkőzés (2022.02.05 szombat, Budaörs):

Helyszín: Illyés-Aramis Sportcsarnok

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162.

15.30 Regisztráció - kötelező

15.45 30 perces konzultáció az esetleges kérdésekről - kötelező

16.15 1 szett oktatási segédanyag videóról történő jegyzőkönyvezése - kötelező

17.30 Gyakorlat: 1 élő mérkőzésen gyakorlás az előadók segítségével (Felnőtt Női NBI 518. számú mérkőzés Budaörsi DSE-EMERICUS - Jászberény VolleyballTeam 18.30) - kötelező

Gyakorlat (2022.02.06-2022.02.25):

A megadott időszakban 2 szabadon választott, a hivatalos versenynaptárban szereplő mérkőzés gyakorló jegyzőkönyvezése (I. játékvezető aláírásával igazolja a részvételt) - kötelező

Vizsga (2022.02.26 szombat, Budaörs):

Helyszín: Illyés-Aramis Sportcsarnok

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162.

16.00 Regisztráció - kötelező

16.15 Konzultáció: konzultáció a "vizsgamérkőzés" előtt a vizsgáztatókkal - kötelező

16.30 Teszt: jegyzőkönyvvezető tevékenységével kapcsolatos teszt kitöltése - kötelező

17.00 Jegyzőkönyv javítása: hibás jegyzőkönyv javítása - kötelező

17.30 Vizsga: 1 élő mérkőzés jegyzőkönyvének vezetése (Felnőtt Női NBI 502. számú mérkőzés: Budaörsi DSE-EMERICUS - TFSE 1830) - kötelező

Az időpontok, a mérkőzések időpontjának esetleges módosításának függvényében változhatnak!

A sikeres vizsga feltételei:

A tanfolyami és vizsgadíj határidőre történő befizetése (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);

Részvétel a tanfolyam valamennyi kötelező elemén (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);

A megadott időszakban 2 szabadon választott mérkőzés gyakorló jegyzőkönyvezése (I. játékvezető aláírásával igazolja a részvételt) és a gyakorló jegyzőkönyvek vizsga előtti leadása (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);

Részvétel a vizsga valamennyi elemén (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);

A jegyzőkönyvvezető tevékenységével kapcsolatos vizsgakérdések legalább 80%-os sikerrel történő megválaszolása;

Hibás jegyzőkönyv javítása legalább 80%-os sikerrel

Vizsgajegyzőkönyv eredményes kitöltése és leadása a vizsgáztatónak (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező);

"Megfelelt" minősítés megszerzése;

Pótvizsga nincs;

Amennyiben egy jelentkező nem szerzi meg a "Megfelelt" minősítést, az MRSZ által későbbiekben szervezett tanfolyamon és vizsgán - a részvételi díj újbóli befizetése mellett - ismét részt vehet.

Díjak:

A tanfolyam és vizsga díja: 25.000.-Ft+ÁFA/fő (bruttó 31.750.-Ft/fő), amelyet az MRSZ számlájára átutalással előre kell megfizetni. (A jelentkező törlése esetén nem kerül visszafizetésre!) A Közlemény rovatba kérjük a jelentkező nevét és a "2022. I. JKV tanfolyami díj" VAGY "2022. II. JKV tanfolyami díj" megjegyzést feltüntetni!

Szezononkénti engedély díja: 20.000.-Ft/fő (Versenykiírás alapján), amelyet az MRSZ pénztárába készpénzben vagy az MRSZ számlájára átutalással kell megfizetni, a szezononkénti engedély iránti kérelem benyújtásával egy időben.

Egyebek:

A tanfolyamon és vizsgán való részvétel csak azok számára kötelező, akik eddig NEM rendelkeztek Jegyzőkönyvvezetői Engedéllyel és szeretnének ilyet kiváltani;

A tanfolyamot és a vizsgát 2 eladó és vizsgáztató tartja, akiket az MRSZ Versenyiroda vezetője jelöl ki;

A tanfolyamhoz és a vizsgához szükséges jegyzőkönyveket az MRSZ biztosítja;

Egy tanfolyamot legalább 10 fő jelentkezése esetén tartjuk meg!

Egy tanfolyamra maximum 15 fő jelentkezését fogadjuk el, a jelentkezés valamennyi feltétele beérkezésének sorrendjében!

További tanfolyamokat az érdeklődés függvényében tartunk!

A tanfolyamon és vizsgán kizárólag előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni;

Egyéb információk a Jegyzőkönyvvezetői Szabályzatban (megtalálható az MRSZ honlapján www.hunvolley.hu) olvashatóak.

A jegyzőkönyvvezetői tanfolyam szakmai anyagát elektronikus úton kapják meg a jelentkezők. Kérjük, az átküldésre kerülő szakmai anyagok előzetes áttanulmányozását!

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2022.01.07 (péntek);

A jelentkezéseket elektronikusan a tanfolyamok@hunvolley.hu e-mail címre kell elküldeni, beérkezési határidő 2022.01.07 (péntek);

A jelentkezéssel egyidejűleg a tanfolyami és vizsgadíjat (31.750.-Ft) az MRSZ számlájára átutalással kell megfizetni, határidő 2022.01.07 (péntek).

Befizetéshez vagy utaláshoz a banki adatok: o Bank: MKB Bank Zrt.

Számlatulajdonos: Magyar Röplabda Szövetség

Számlaszám: 10300002-10564905-49020012

A Közlemény rovatba kérjük a jelentkező nevét és a "2022. I. JKV tanfolyami díj" VAGY "2022. II. JKV tanfolyami díj" megjegyzést feltüntetni!

A jelentkezéskor az alábbi adatok megküldése szükséges: o Név

Születési dátum és hely

Anyja neve

Telefonszáma

E-mail címe

Küldő sportszervezet neve vagy egyéni jelentkezés

A jelentkezés elfogadásáról, esetleges hiánypótlásról, illetve elutasításról a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést.

A jelentkezések elfogadása beérkezési sorrendben (jelentkezés beküldése + tanfolyami díj befizetése együttesen) történik.

Jegyzőkönyvvezetői Igazolvánnyal és Szezononkénti Engedéllyel kapcsolatos adminisztráció:

A jegyzőkönyvvezető nyilvántartásba vételét és a szezononkénti Engedély kiadását a Nyilvántartási Iroda végzi.

hunvolley.hu