Félbeszakadnak az idei tanévi NETFIT® mérések

2021.04.22

Mivel a 2021. április 14-i kormánydöntés alapján a 2020/2021. tanévi NETFIT® mérések befejezése is ellehetetlenült, a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) közleményben fogalmazza meg javaslatait az aktuális mérési időszak lezárására, egyúttal tájékoztatja az érintetteket a következő tanévi NETFIT® mérések elvégzése kapcsán formálódó elképzelésekről.

Ennek értelmében:

• az idei tanévben további NETFIT® mérések elvégzése nem elvárás és nem is javasolt, valamint azokat később sem kell pótolni;

• az eddig már elvégzett mérési eredményeket ugyanakkor május 28-ig szükséges feltölteni a NETFIT® rendszerbe;

• a következő tanévben már szeptembertől lehetőség lesz a 2021/2022. tanévi fittségmérések elvégzésére, az eredmények rögzítésére.

Az MDSZ a jelenlegi tanév hátralévő részében és a nyári szünetben a diákok élményközpontú, napi rendszerességű és biztonságos testmozgását, valamint a tanulók mentális egészségének és társas kapcsolatainak fejlesztését javasolja fókuszba helyezni. Az ősszel induló új tanévre a Szövetség azért ajánlja a fittségi mérések mielőbbi elvégzését, hogy a pedagógusok azok alapján tervezhessék meg a tanulók egyéni, differenciált fejlesztését szem előtt tartó testnevelési és egészségfejlesztési programjait, melynek különös jelentősége lesz a COVID-19 járvány alatt kialakult fizikai inaktivitás és az ülő életmód miatt. Mindez lehetőséget ad, hogy a tanulók és a szülők figyelmét is felhívják a rendszeres testmozgás és a testnevelés fontosságára. Az MDSZ teljes közleménye alább olvasható.

KÖZLEMÉNY - 2021. április 16.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) - mint a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT®) rendszer működtetője, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 44/B.§-a alapján - a járványügyi helyzetre, valamint a 177/2021. (IV.15.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, a tanulók fizikai állapotának és edzettségének a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 11.§ (8) bekezdése szerinti vizsgálatával kapcsolatban az alábbiak szerint foglal állást.

Tekintettel arra, hogy

• a tanév rendjéről szóló rendelet alapján az iskoláknak 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell megszervezniük a méréseket az ötödik évfolyamtól kezdődően,

• ugyanakkor a 177/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2.§ (3)-(4) bekezdése alapján a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények 5. és magasabb évfolyamai 2021. május 10. napjától működnek rendes munkarendben,

a további, eddig el nem végzett fittségmérések intézményi megvalósítása a jogszabály által meghatározott, jelenleg is hatályos időszakban valamennyi érintett évfolyamot érintően ellehetetlenült.

Ez azt eredményezi, hogy az Nkt. 80.§ (9) bekezdése, valamint a 20/2012. (VIII.31.) 81.§-a szerinti országosan egységes, tanévenkénti mérés megvalósítása a 2020/2021. tanévben részben meghiúsult.

Az MDSZ a fenti körülményekkel összefüggésben az alábbi szakmai javaslatokat és ajánlásokat fogalmazza meg, valamint tájékoztatást nyújtja, kérve az érintett iskolák és pedagógusok együttműködését.

-A hazai és nemzetközi felmérések és kutatások alapján az elmúlt másfél év komoly nyomott hagyott a tanulók fizikai aktivitásán és fittségi állapotán . Egy közelmúltban megjelent kutatás szerint az iskoláskorú fiatalok fizikai állapotában olyan mértékű romlás következett be, amelyre az elmúlt 30 évben nem volt példa. A szakértők szerint a kialakult helyzetnek várhatóan már rövidtávon komoly népegészségügyi következményei lesznek.

- Az MDSZ álláspontja az, hogy a COVID-19 új koronavírus járvány fokozatos visszaszorulásával, és a pandémia reményeink szerinti mielőbbi megszűnésével - a 2020/2021. tanév hátralévő részében és a nyári szünetben is - a gyermekek, tanulók élményközpontú, napi rendszerességű (járványügyi szempontból is biztonságos) testmozgását, mentális egészségének, valamint társas kapcsolatainak fejlesztését kell szem előtt tartani, és különösen figyelni kell a koronavírus fertőzésen átesett diákok egyéni, differenciált fejlesztésére az egészségügyi ajánlásoknak megfelelően.

- Az előzőekre, illetőleg arra is tekintettel, hogy a 2020/2021. tanév rendjéről szóló rendelet nem került (és várhatóan nem is kerül) módosításra, az MDSZ kéri, hogy az eddig elvégzett mérések eredményeit az iskolák és az érintett pedagógusok töltsék fel a NETFIT® rendszerbe a jogszabályban foglalt 2021. május 28-i határidőre. A továbbra is fennálló járványügyi veszélyhelyzetre és a fentebb megfogalmazott pedagógiai, pszichológiai célokra tekintettel az MDSZ nem javasolja és nem kéri az elmaradt mérések pótlását. Különösen nem javasolja és nem támogatja az MDSZ a kötelező mérések otthoni környezetben, digitális munkarend keretei között történő elvégzését, pótlását a mérési eszközök hiánya, a tesztek eredményeinek ellenőrizhetetlensége, és nem utolsó sorban a koronavírus miatti esetleges egészségügyi kockázatok, továbbá a baleset- és sérülésveszély miatt.

- Az MDSZ meggyőződése ugyanakkor, hogy a következő, 2021/2022. tanévben még a korábbi éveknél is fontosabb lesz a testnevelést, egészségfejlesztő testmozgást és iskolai sporttevékenységet érintő iskolai programokat az egészségközpontú fittségi adatok fényében és alapján felépíteni, hogy a tanulók differenciált, egyéni fejlesztése megvalósulhasson. A NETFIT® ugyanis egy pedagógiai eszköz, melynek funkciója, hogy a fittségi állapot visszajelzésével a tanulók, a pedagógusok és a szülők számára információt adjon a diákok egészséges életvezetésre, rendszeres testmozgásra és sportra ösztönzése érdekében.

- Emiatt a következő tanév rendjéről szóló rendeletben a tanulók fizikai állapotának felmérésére az EMMI és az MDSZ szándékai és tervei szerint a teljes tanév rendelkezésre áll majd, azaz a fittségi mérések már a tanév elejétől, az első félévben megkezdhetők és megvalósíthatók lesznek. Ez természetesen csak a következő tanév rendjéről szóló rendelet Magyar Közlönyben való megjelenését és hatályba lépését követően válik hivatalossá.

- Az MDSZ arra biztatja és kéri az iskolákat, illetőleg az érintett pedagógusokat, hogy a következő tanévi program tervezésekor éljenek a jogszabály adta lehetőséggel, és - a reményeink szerint rendes mederben, vírusmentes környezetben elinduló új tanévben, biztonságos körülmények között - a 2021/2022. tanévi méréseket az első félévben, ősszel valósítsák meg a lehető legszélesebb spektrumban, azaz fittségi profilt és teszteket, vizsgálatokat érintően. Az ősszel megvalósuló mérések eredményeinek összehasonlítása a korábbi felmérések eredményeivel lehetőséget biztosíthat arra, hogy a testnevelést tanító pedagógusok rámutassanak a fizikai inaktivitás és az ülő életmód általános, és a COVID-19 járvány alatt kialakult különösen súlyos következményeire, így a tanulók és a szülők figyelmét is felhívják a rendszeres testmozgás és a testnevelés jelentőségére.

- A következő tanévi mérések megvalósításához az MDSZ további segítséget is nyújt: hamarosan elérhetővé teszi Android és iOS környezetben is a NETFIT® applikációt, mely nagyban megkönnyíti a fittségi mérések adminisztrációját a pedagógusok számára, egyúttal lehetővé teszi a tanulók bevonását a fittségmérések lebonyolításába és az eredmények rögzítésébe. Az applikáció használatának részleteiről az MDSZ még ebben a tanévben minden érintettet tájékoztatni fog.

- Az MDSZ ezen túlmenően hamarosan publikálja a NETFIT® tanügy-igazgatási modulját is, melynek elindításával különböző statisztikák mentén kívánja elősegíteni és támogatni a fittségi adatok 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 117.§ (5) bekezdése szerinti nevelőtestületi értekezleten zajló elemzését, értékelését.

mdsz.hu