Küldöttgyűlés: elfogadták a beszámolókat, Sárik Zoltán az új elnökségi tag

2022.06.02

Szombaton tartotta éves Küldöttgyűlését a Magyar Röplabda Szövetség a budapesti Műszaki Egyetemen, ahol elfogadták az MRSZ 2021-es szakmai, pénzügyi és Ellenőrző Testületének beszámolóját, 2022-es szakmai és pénzügyi tervét, illetve elfogadták az alapszabály módosítást és egy új elnökségi tagot is választottak Sárik Zoltán személyében.

A Küldöttgyűlést az MRSZ elnökének, dr. Kovács Ferencnek a beszéde nyitotta, aki a sportág tavalyi sikereinek ismertetése során kiemelte a magyar-szlovák rendezésű U16-os lány Európa-bajnokságon elért 7. helyezést, mely nagyon biztató eredmény a jövőre nézve. Elmondta, hogy a szervezeti változások célja egy eredményesebb és hatékonyabb kapcsolat kialakítása a klubok, a szövetség és a válogatottak között.

A Küldöttgyűlésen Fábián László főtitkár képviselte - a Sportért Felelős Államtitkárság részéről dr. Géczi Mariann és dr. Kádár Zoltán Gyula főosztályvezető voltak jelen - a Magyar Olimpiai Bizottságot, aki ugyancsak köszöntötte a megjelenteket. Az ezt követő kötelező formaságok után tértek rá a közgyűlés napirendjére, ahol elsőként a 2021-es év szakmai beszámolóját ismertette röviden Ludvig Zsolt főtitkár, amelyet egyhangúlag fogadtak el.

Az MRSZ 2021-es pénzügyi beszámolóját Vatai Gabriella operatív igazgató terjesztette be, ám ő betegség miatt nem tudott részt venni az ülésen, ezért helyette, a napirendi pont előadója Dr. Kokavecz Pál, az MRSZ gazdasági igazgatója volt. Ezt a beszámolót is egyhangúlag fogadta el a Küldöttgyűlés, csakúgy, mint az Ellenőrző Testület beszámolóját Hetényi Márk ET-elnöktől.

A Küldöttgyűlés ugyancsak ellenszavazat nélkül támogatta az MRSZ 2022-es szakmai és pénzügyi tervét és az alapszabály módosítása is teljes egyetértésben zajlott. Nem került viszont a napirendre Delta RSE beadványa.

Utolsó napirendi pontként új elnökségi tagot választottak az egyik megüresedett helyre, amelyre eredetileg négyen jelentkeztek, de végül egyikük visszalépett. A Küldöttgyűlés Dömötör László, Péter Krisztina és Sárik Zoltán közül 43 szavazattal utóbbit választotta meg az elnökség új tagjának.

A korábbi 13-szoros válogatott játékossal - aki jelenleg a MAFC elnöke -, egy bemutatkozó interjút is készített honlapunk.

- Miért érezte fontosnak, hogy az MRSZ elnökségének tagja legyen?

- A sportág iránti elkötelezettségem és segíteni, tenni akarásom motivált elsősorban, amikor úgy döntöttem, hogy megmérettetem magam a Küldöttgyűlésen. Úgy gondolom, hogy a sportág és annak helyzetének ismerete, illetve az élet különböző területein szerzett más irányú tapasztalataim hasznosak lehetnek az elnökségi munkám során.

- Milyen célokat, részcélokat fogalmazott meg magának MRSZ elnökségi tagként?

- Arról, hogy az elnökségben milyen feladatokat kapok, mik lehetnek azok a konkrét területek, részterületek, amiben dolgozhatok még egyeztetés kérdése, de nagy várakozással állok a kihívások elé. Célom, hogy elnökség tagjaként elősegítsem a magyar röplabda fejlődését, szervezeteinek hatékony irányítását, szem előtt tartva az integritást, a csapatmunkát és a mindenkinek kijáró tiszteletet. Hiszem, hogy a kitűzött közös célokat, csak közös munkával, együtt, ambícióval, szenvedéllyel, hittel, kitartással és alázattal tudjuk elérni. Ugyanakkor a felelősség elsősorban azoké, akiket a közösség a vezetői feladatokkal megbízott. Így az elnökségben dolgozni nem csak megtiszteltetés és kihívás, de felelősség is. Így igyekszem tenni a dolgomat.

- Miben és hogyan tudná leghatékonyabban segíteni a magyar röplabdázást?

- Minden szervezetben kulcsfontosságú az értékek definiálása, a célok helyes kitűzése, a célokhoz vezető stratégiai tervezés, a megvalósítás során a jól szabályozott, hatékony folyamatok kialakítása, az érdekek és érdekeltségek egyensúlyának megteremtése, a helyes, jó időben és helyen meghozott döntések, a magas szintű szakértelem, a humánerőforrás állandó fejlesztése, motivációjának fenntartása. Mindezek nélkül nincs minőség, innováció, versenyképes, hatékony, racionális működés. Mérés-értékelés nélkül nincs érdemi visszacsatolás, hatékony fejlesztés. Mindezek igazak a sportpályákon és bármilyen szervezet működése, működtetése során. Elnökségi tagként igyekszem majd tudásomat és tapasztalataimat a fentiek mentén leginkább kamatoztatni.

Ezt követően a közgyűlés lezárásra került, azonban a program még folytatódott. Tavaly került volna ugyanis megrendezésre az MRSZ a 75 éves jubileuma, mely sajnos a pandémia miatt elmaradt. Az elismeréseket és díjak átadását ezt követően pótolták.

hunvolley.hu