MINI teremröplabda játékvezetői képzés indul!

2020.11.03

A Magyar Röplabda Szövetség Ifjúsági és Utánpótlás Bizottságának kezdeményezésére kerül meghirdetésre első ízben a képzés. A cél kettős: játékvezetőket biztosítani  országszerte a legnépesebb bajnoki rendszerbe (U13), valamint kedvet csinálni a játékvezetéshez.

A Magyar Röplabda Szövetségen belül a Játékvezetői Bizottság feladatai közé tartozik a röplabda játékvezetők képzése.

Jelentkezés feltételei és módja:
- Minden 14. életévét betöltött személy jelentkezhet a képzésre.
- A jelentkezési lapot kitöltve kell eljuttatni a kleczlikitti@hunvolley.hu email címre.
- Az érvényes jelentkezés feltétele a jelentkezési lap visszaküldése mellett a képzés díjának határidőre történő befizetése.

A képzés díja bruttó 6.350 Ft, amit az e-mailben kiküldött számla számára hivatkozva kell megfizetni 2020. november 17-ig.

Jelentkezési határidő: 2020.11.17.

A képzés menete:

1. Online elméleti oktatás (3 alkalom) - 2020. november 23 - december 20. között

2. Elméleti vizsga (írásbeli+ szóbeli) - az elméleti oktatást követően

3. Gyakorlati képzés (1 alkalom) - 2021. január 9-31. között

4. Gyakorlati vizsga - a gyakorlati képzés után közvetlenül

Követelményrend:

- Törlésre kerül a résztvevő, ha nem jelenik meg legalább 2 elméleti előadáson.

- Törlésre kerül a résztvevő, ha az elméleti vizsgát nem teljesíti a minimálisan elérendő

szintet.

- A sikeres vizsga feltétele: az írásbeli vizsgán legalább 60%-os eredmény és a szóbeli vizsgán való megfelelés.

- Az eredményes elméleti vizsga eredménye lehet: "kiváló", "jó", "megfelelt".

Elméleti pótvizsga:

- az a résztvevő, aki az elméleti vizsga valamelyik részét (szóbeli vagy írásbeli) nem teljesíti,

pótvizsgára bocsátható, azzal a feltétellel, hogy a vizsga mindkét részét ismételni szükséges

- az elméleti pótvizsga díja: bruttó 6.350 Ft

- az elméleti pótvizsga sikertelensége esetén további pótvizsgára nincs lehetőség

- az elméleti pótvizsga a vizsga után legkorábban 2 héttel tartható meg, amelyről az

érintettek írásban kapnak tájékoztatást

- az elméleti vizsgáról előzetes bejelentés alapján, igazoltan (iskolai/munkahelyi/orvosi

igazolással) távolmaradók az elméleti pótvizsgán vizsgázhatnak

Gyakorlati oktatás:

- Törlésre kerül a résztvevő, ha nem jelenik meg a gyakorlati oktatáson.

Gyakorlati alkalmasság felmérése:

- Törlésre kerül a résztvevő, ha a gyakorlati alkalmasság felmérésén nem jelenik meg.

- Sikeres teljesítés feltétele: a vizsgabizottságtól "Alkalmas" minősítés megszerzése.

Gyakorlati vizsga:

- A sikeres vizsga feltétele: a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Bizottsága által

kirendelt vizsgabiztos jelentésében az "Alkalmas" megjelölés.

- Ha a gyakorlati vizsga sikertelen, akkor a vizsgázó gyakorlati pótvizsgán vehet részt.

- A gyakorlati pótvizsga sikertelensége esetén további pótvizsgára nincs lehetőség.

A képzés elvégzése, illetve az elméleti- és gyakorlati vizsgák sikeres teljesítése jogosulttá teszi a jelentkezőket, hogy a Magyar Röplabda Szövetséggel Megbízási Szerződés kössenek a 2020/2021-es bajnoki szezonra, és hivatalos küldést kaphassanak a Szövetség által kiírt és megszervezett U13-as korosztályú mérkőzésekre "M" licenszes játékvezetőként.

A képzésen szerzett tudás és tapasztalat alapját képezheti a további játékvezetői tanulmányoknak, amely(ek) elvégzése után a magasabb korosztályokban is lehetősége nyílik a jelentkezőknek játékvezetésre.

A képzési díj visszaigénylésére az első on-line elméleti oktatást megelőző napig írásban

(kleczlikitti@hunvolley.hu) bejelentett visszalépés esetén van lehetőség.